Реле контролю G2JM5AL20

G2JM5AL20

Виробник: Tele

  • Реле контролю - серія GAMMA
  • Багатофункціональне
  • 16,6 - 400 Гц
  • Функція засувки
  • Напруга живлення визначається модулем живлення
  • 2 перекидні контакти
  • Ширина 22,5 мм
  • Промислове виконання

Специфікації
Дані вимірювального ланцюга
Функції OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH
Індикація зелений LED ON - індикація напруги живлення
жовтий LED ON/OFF - індикація стану вихідного реле
червоний LED ON/OFF - індикація спрацьовування за відповідним порогом
червоний LED блимає - індикація відліку затримки спрацьовування з відповідного порога
Вимірювальний ланцюг
клеми K-I1, K-I2, K-I3 (відстань >5mm)
форма сигналу AC, синус, 16,6...400 Гц
перевантажувальна здатність 6A AC
початковий опір 10 mΩ
порогові значення max: від 10% до 100% від IN
min: від 5% до 95% від IN
Вхідний ланцюг
Номінальна напруга Un 5 A AC
Номінальна частота 16,6...400 Гц
Вихідний ланцюг 
Кількість та тип контактів 2 CO - перекидні
Номінальний струм навантаження 5 A / 250 В AC
Максимальна комутована потужність 1250 В AC
Дані ізоляції
Номінальна ударна напруга 4000 В AC
Категорія перенапруги III (відповідно до IEC 60664-1)

Опис функцій

Функції

У всіх режимах роботи LEDs MIN і MAX поперемінно блиматимуть, якщо встановлений мінімальний поріг більше максимального. Якщо збій вже має місце під час активації пристрою, то вихідне реле залишиться у стані ВИМК. і засвітиться LED для відповідного порога спрацьовування.

 

Контроль напруги на підвищення (OVER, OVER+LATCH)

Якщо вимірюваний струм в одній із фаз перевищить значення на MAX-регулювальнику, почнеться відлік затримки спрацьовування (DELAY) (червоний LED MAX блимає). Після закінчення відліку (червоний LED MAX горить), вихідне реле перемикається у стан ВИМК. (жовтий LED не горить). Вихідне реле знову переключиться у стан ВКЛ. (жовтий LED горить), якщо струм, що вимірюється, у всіх фазах стане менше значення на MIN-регуляторі (червоний LED MAX не горить). Якщо активована функція засувки (OVER+LATCH) і струм, що вимірюється, в одній з фаз перевищував MAX- значення довше ніж затримка спрацьовування, вихідне реле залишиться в стані ВИМК. навіть якщо струм, що вимірюється, у всіх фазах стане менше значення на MIN-регуляторі. Після скидання (відключення та подача знову напруги живлення), вихідне реле переключиться у стан ВКЛ. і розпочнеться новий вимірювальний цикл, починаючи із затримки включення (START).

 

Контроль напруги на зниження (UNDER, UNDER+LATCH)

Якщо вимірюваний струм в одній із фаз стане нижче значення на MIN-регуляторі, почнеться відлік затримки спрацьовування DELAY (червоний LED MIN блимає). Після закінчення відліку (червоний LED MIN горить), вихідне реле переключиться у стан ВИМК. (жовтий LED не горить). Вихідне реле знову переключиться у стан ВКЛ. (жовтий LED горить), якщо струм, що вимірюється, для всіх фаз перевищить значення на MAX-регуляторі. Якщо активована функція клямки (UNDER+LATCH) і вимірюваний струм однієї з фаз був нижче MIN-значення довше ніж затримка спрацьовування, вихідне реле залишиться у стані ВИМК. навіть якщо вимірюваний струм у всіх фазах перевищить значення на MAX регуляторі. Після скидання (відключення та подача знову напруги живлення), вихідне реле переключиться у стан ВКЛ. і розпочнеться новий вимірювальний цикл, починаючи із затримки включення (START).

 

Контроль напруги у вікні (WIN, WIN+LATCH)

Вихідне реле переключиться у стан ВКЛ. (жовтий LED горить) якщо вимірюваний струм у всіх фазах перевищить значення на MIN-регуляторі. якщо струм, що вимірюється, хоча б в одній з фаз перевищить значення на MAX-регуляторі, почнеться відлік затримки спрацьовування DELAY (червоний LED MAX блимає). Після закінчення відліку (червоний LED MAX горить), вихідне реле переключиться у стан ВИМК. (жовтий LED не горить). Вихідне реле знову переключиться у стан ВКЛ. (жовтий LED горить) якщо вимірюваний струм у всіх фазах стане менше значення на MAX-регулювальнику (червоний LED MAX не горить). Якщо струм, що вимірюється, в одній з фаз стане менше значення на MIN-регуляторі, почнеться відлік затримки спрацьовування DELAY (червоний LED MIN блимає). Після закінчення відліку (червоний LED MIN горить), вихідне реле переключиться у стан ВИМК. (жовтий LED не горить).

Якщо активована функція засувки (WIN+LATCH) і струм, що вимірюється, в одній з фаз був нижче MIN-значення довше ніж затримка спрацьовування, вихідне реле залишиться в стані ВИМК. навіть якщо вимірюваний струм у всіх фазах перевищить значення на MIN регуляторі. Якщо струм, що вимірюється, в одній з фаз перевищував MAX- значення довше ніж затримка спрацьовування, вихідне реле залишиться в стані ВИМК. навіть якщо струм, що вимірюється, у всіх фазах стане менше значення на MAX-регуляторі. Після скидання (відключення та подача знову напруги живлення), вихідне реле переключиться у стан ВКЛ. і розпочнеться новий вимірювальний цикл, починаючи із затримки включення (START).


Розміри й схеми

Габаритні розміри

Підключення

G2JM5AL20 з модулем живлення 24 В AC без засувки

 

G2JM5AL20 з модулем живлення 230 В AC з функцією засувки

 

G2JM5AL20 з модулем живлення 400 В AC без функції засувки

 

G2JM5AL20 з модулем живлення 230 В AC та трансформатором струму